IGiPZ PAN > Instytut > Aktualność

Instytut

Termomodernizacja siedziby naszego Instytutu - umowa zawarta

Instytut Nauk Geologicznych PAN - Lider Projektu
wraz z Partnerami:
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego,
Instytutem Paleobiologii PAN im. Romana Kozłowskiego,
Instytutem Parazytologii PAN im. W. Stefańskiego,
informują, iż Umowa o dofinansowanie projektu pn.:

 

Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie

 

została podpisana dnia 4 marca 2019 r.
(nr umowy: POIS.01.03.01-00-0022/17-00)

 

Wyżej wymieniony projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej I "Zmniejszenie emisyjności gospodarki", Działania 1.3 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach", Poddziałania 1.3.1 "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej".

Celem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, polegająca na wymianie istniejącej nieszczelnej stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu dachu, modernizacji instalacji c.o i c.w.u., modernizacji oświetlenia, modernizacji wind, wprowadzeniu zarządzania energią w zakresie ciepła i oświetlenia, przeniesieniu instalacji elektrycznej, sieci informatycznej i telefonicznej w związku z wymianą parapetów, montażu paneli PV wspomagający istniejącą instalację elektryczną, wymianie grzejników i montażu zaworów termostatycznych, wymianie baterii zlewozmywakowych na nowe z organicznym czasem działania wraz z perlatorami.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią ekonomiczną związaną z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku, spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Okres realizacji projektu: lata 2018-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 833 171,44 zł, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 258 195,72 zł.

Instytucja Zarządzająca POIiŚ opracowała mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Wróć