Warsaw Regional Forum 2017

Pią, 09.06.2017

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN razem z Ministerstwem Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym zapraszają na międzynarodową konferencję Warsaw Regional Forum 2017 pod hasłem "Przestrzeń Przepływów", która odbędzie się 18-20 października 2017 r. w Warszawie.

Główny temat konferencji będzie koncentrował się wokół przepływów: kapitału, informacji, technologii, wyobrażeń, dźwięków i symboli. Przepływy te stały się procesem kształtującym gospodarkę, politykę a przede wszystkim przestrzeń. Struktura przestrzenna jest określana nie tyle przez miejsca, co przez sieć wzajemnych powiązań oraz dokonujące się między tymi miejscami przepływy. Problem powiązań i przepływów stał się zagadnieniem łączącym wiele dziedzin nauki, w tym zwłaszcza dyscypliny o istotnym wymiarze przestrzennym (jak geografia, gospodarka przestrzenna i ekonomia regionalna). Interakcji, w sposób bezpośredni lub pośredni, dotyczą też liczne projekty badawcze realizowane w Unii Europejskiej (m.in. w ramach HORYZONT 2020 i ESPON 2020) i w poszczególnych krajach. Jednym z celów Warsaw Regional Forum 2017 jest pogłębienie wiedzy o powiązaniach i przepływach na drodze wymiany myśli i doświadczeń przedstawicieli różnych dyscyplin oraz projektów.

W szczególności podczas tegorocznej konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

  • Gospodarka zamknięta
  • Miejskie i podmiejskie interakcje
  • Planowania przestrzenne a zarządzenie terytorialne 
  • Nierówności a przepływy
  • Infrastruktura dla rozwoju
  • Ekonomiczne aspekty przepływów

Zapraszamy na stronę konferencji, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat tego wydarzenia. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Wróć