XVIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski"

Czw, 01.09.2011

 

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Geografii UKW, Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły i Komitetem Badań Czwartorzędu zaprasza na XVIII Konferencję "Stratygrafia plejstocenu Polski" pt. Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), która odbędzie się w dniach 5-9 września 2011 r. w miejscowości Stara Kiszewa na Kaszubach.

 

Pierwszego i drugiego dnia konferencji zostaną przedstawione referaty wprowadzające oraz referaty i postery uczestników dotyczące obszarów Pojezierza Starogardzkiego i północnej części Borów Tucholskich. W czasie kolejnych trzech dni odbędą się wycieczki terenowe po najważniejszych stanowiskach geologicznych zlokalizowanych na obszarze Kociewia, m.in. w rejonie Starej Kiszewy, Kasparusa, Starogardu Gdańskiego, Pelplina i Gniewu. Wycieczki będą prowadzili pracownicy Instytutu Geografii PAN, Instytutu Geologii UAM w Poznaniu, Instytutu Geografii UMK i UKW.

Do pobrania: Komunikat 1, Komunikat 2, Komunikat 3, Karta uczestnictwa.

Dodatkowe informacje na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego.

Wróć