SKŁAD OSOBOWY


Beata Zielińska
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 323
Telefon +48 226978822
E-mail

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

  • Obracht-Prondzyński Cezary, Śleszyński Przemysław, Stachura Krzysztof, Stępniak Marcin, Grabowski Tomasz, Zielińska Beata: Opracowanie strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa - Włączenie i rozwój kapitału społecznego OM. Sopot: Instytut Rozwoju, 2015 - 35 s. (Institute for Development Working Papers; 029/2015)
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku (etap I). Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 - 115 s.
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 - 144 s.
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Zielińska Beata: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Infrastruktury, 2011 - 116 s.
  • Śleszyński Przemysław (kier.), Komornicki Tomasz, Zielińska Beata, Stępniak Marcin: Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2009 - 50 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace dokumentacyjne