IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz
Kierownik Biblioteki i Wydawnictw
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 329
Telefon +48 226978829
E-mail

Wykształcenie

 • 1978-1982 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Ocena umiejętności wyjaśniania zjawisk zachodzących w litosferze na podstawie badań w klasach 8 szkoły podstawowej
 • 1991-1993 - studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Przebieg pracy

 • od 1987 r. - pełniąca obowiązki kierownika Pracowni Bibliografii Geografii Polskiej
 • od 1991 r. - Kierownik Biblioteki
 • od 1998 r. - redaktor strony WWW
 • od 2008 r. - e-redaktor, początkowo w wydawnictwach Instytutu, a następnie w Repozytorium Cyfrowym IGiPZ PAN
 • od 1 listopada 2018 r. - kierownik działu Biblioteka i Wydawnictwa

Zainteresowania zawodowe

Początek kariery zawodowej związany był z pracą bibliografa i zaowocował m.in. stworzeniem koncepcji komputeryzacji opracowywania i udostępnieniem w sieci Internet, w postaci bazy, odpowiednika wersji papierowej wydawnictwa Instytutu pt. "Bibliografii Geografii Polskiej".

Dalsze zainteresowanie automatyzacją przełożyło się na komputeryzację szeregu procesów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu oraz w bibliotekach "Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek". Obecnie katalog on-line Biblioteki Instytutu współtworzy ogólnopolski katalog bibliotek naukowych NUKAT, a informacje o jego zawartości są dostępne rownież poprzez światowy WorldCat.

Dużym osiagnięciem było opracowanie wraz z mgr Grażyną Dudzicką i Ireną Grzybowską, pracownikami Biblioteki Instytutu, instrukcji "Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego", która umożliwiła zaistnienie informacji o tego rodzaju pozycjach w NUKAT. Do chwili wydania tej instrukcji nie istniały ogólnopolskie przepisy katalogowania dokumentów kartograficznych.

Aktualnie wyzwanie to ucyfrowienie dorobku naukowego Instytutu i  piśmienniczych dóbr kultury przechowywanych w  Bibliotece Instytutu i 16 innych bibliotekach instytutów naukowych w ramach projektu RCIN.

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Dudzicka G., Gazicka-Wójtowicz D., 2018, Ucieczka Beniowskiego z Kamczatki i jego odkrywczy rejs po północnym Pacyfiku w świetle rękopiśmiennej mapy odnalezionej w zbiorach Biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 250 rokiv Barskij konfederacii. Materiali miznarodnoi naukovoi istoryko-kraeznavcoj konferencii, 11 travnja 2018 r, PP Baliuk, Winnica, , s. 50-68.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2013, Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN), [w:] Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii, Z Dziejów Kartografii, 17, Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, Warszawa, , s. 427-438.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2011, Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN, [w:] Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Dawna kartografia miast, Z Dziejów Kartografii, 15, Wydaw. Instytutu Historii Nauki PAN, Warszawa, , s. 129-136.
 • Gazicka-Wójtowicz D., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń, Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Redakcja Elektronicznej Biblioteki, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Gazicka D., 2009, Od pakietu CDS/ISIS do NUKAT, WORLDCAT i procesy decyzyjne, nowe możliwości i szanse bibliotek instytutów naukowych, Przegl. Bibliot., 77, z.3, s. 348-358.
 • Gazicka D., 2007, Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w bibliotece instytutowej - metoda małych kroków, Inf. Nauk. Centr. Bibl. Wojsk., maj-październik, s. 61-67.
 • Gazicka D., Peliwo J., Baszkiewicz P., 1999, Bibliografia Geografii Polskiej w sieci INTERNET, INFOBAZY '99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk, 30 sierpnia - 1 września 1999 r, PG CI TASK, Gdańsk, , s. 291-295.

Prace pod redakcją naukową

 • Gazicka-Wójtowicz D., Lis K., Siemiątkowska J. (red.), 2014, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 112 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Dudzicka G., Maciąg E., Gazicka-Wójtowicz D., 2014, Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN), Polski Przegląd Kartograficzny, 46, 3, s. 307-315.
 • Gazicka-Wójtowicz D., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej w wersji on-line - 10 lat doświadczeń, Bibliograficzne bazy danych. Kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. Streszczenia referatów, Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Pryrodniczego, Bydgoszcz, , s. 24.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2009, Najstarsze plany miast polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN, Dawna kartografia miast. XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 24-26 września 2009 r. Streszczenia referatów, komunikatów i prezentacji posterowych, [b.w.], Warszawa, , s. 52.

Prace dokumentacyjne

 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2014, Bibliografia Geografii Polskiej 2008, IGiPZ PAN, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Gazicka-Wójtowicz D., Dudzicka G., Nowacka E., 2012, Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN, [w:] Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński, Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów, IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, Warszawa, , s. 19-21.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2012, Bibliografia Geografii Polskiej 2007, PAN IGiPZ, Warszawa, [publikacja internetowa]
 • Czarnocka-Cieciura D., Gazicka-Wójtowicz D., 2011, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - coś więcej niż Biblioteka Cyfrowa, INFOBAZY 2011. Nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne. Materiały VI Krajowej Konferencji Naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk, , s. 266-271.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2011, Bibliografia Geografii Polskiej 2006, PAN IGiPZ, Warszawa,
 • Gazicka-Wójtowicz D., 2010, Tuszyńska-Rękawkowa Halina, [w:] Red. Hanna Tadeusiewicz, Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 121, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, , s. 284-285.
 • Dudzicka G., Gazicka-Wójtowicz D., Grzybowska I., 2009, Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego, Seria FOKA, 18, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, 208 s.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2009, Bibliografia Geografii Polskiej 2004, PAN IGiPZ, Warszawa, 373 s.
 • Gazicka-Wójtowicz D., Peliwo J., 2008, Bibliografia Geografii Polskiej 2003, PAN IGiPZ, Warszawa, 347 s.
 • Gazicka D., 2007, Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska, [w:] Red. tomu Maria Lenartowicz, Bibliotekarze bibliotek specjalnych, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, , s. 129-134.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2007, Bibliografia Geografii Polskiej 2002, PAN IGiPZ, Warszawa, 340 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2006, Bibliografia Geografii Polskiej 2001, PAN IGiPZ, Warszawa, 365 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2005, Bibliografia Geografii Polskiej 2000, PAN IGiPZ, Warszawa, 366 s.
 • Gazicka D., 2004, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w pięćdziesiątą rocznicę działalności. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Dokumentacja Geograficzna, 30, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 70-79.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2004, Bibliografia Geografii Polskiej 1999, PAN IGiPZ, Warszawa, 366 s.
 • Gazicka D., 2003, [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie, Przegl. Geogr., 75, z.3, s. 496-501.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2003, Bibliografia Geografii Polskiej 1998, PAN IGiPZ, Warszawa, 407 s.
 • Czarnocka-Cieciura D., Gazicka D., 2002, Warszawskie Porozumienie Bibliotek Polskiej Akademii Nauk, Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników. Warszawa, 23-24 września 2002. Materiały konferencyjne, Biblioteka Główna PW, Warszawa,
 • Czarnocka-Cieciura D., Gazicka D., 2002, Budowa serwisu informacyjnego dla ludzi nauki - współpraca bibliotek Polskiej Akademii Nauk w zakresie ich komputeryzacji, Infobazy'2002. Bazy danych dla nauki. Materiały konferencji, Gdańsk, 24 czerwca - 26 czerwca 2002 r, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk, , s. 125-128.
 • Dudzicka G., Gazicka D., Grzybowska I., 2002, Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.], Pol. Przegl. Kartogr., 34, nr 3, s. 243.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2002, Bibliografia Geografii Polskiej 1997, PAN IGiPZ, Warszawa, 347 s.
 • Gazicka D., 2001, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Program LIBRARIUS 1995-1999, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 183-186.
 • Gazicka D., 2001, Biblioteka dla kartografów, Biul. Inf. Bibl. Narod., nr 2, s. 49-52.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2001, Bibliografia Geografii Polskiej 1996, PAN IGiPZ, Warszawa, 336 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2000, Bibliografia Geografii Polskiej 1995, PAN IGiPZ, Warszawa, 346 s.
 • Gazicka D., 1999, Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środwiska. Z.36/37, PAN IGiPZ, Warszawa, 69 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 1999, Bibliografia Geografii Polskiej 1993-1994, PAN IGiPZ, Warszawa, 524 s.
 • Gazicka D., 1998, Wykaz ważniejszych nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Z.34/35, PAN IGiPZ, Warszawa, 57 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., 1998, Bibliografia Geografii Polskiej 1992, PAN IGiPZ, Warszawa, 293 s.
 • Gazicka D., 1997. , Wykaz Ważniejszych Nabytków Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. Nr 34,
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1997, Bibliografia Geografii Polskiej 1991, PAN IGiPZ, Warszawa, 290 s.
 • Gazicka D., 1996, Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.33, [b.w.], Warszawa, 48 s.
 • Gazicka D., 1996, Wykaz Ważniejszych Nabytków Połączonych Bibliotek. Z.32, [b.w.], Warszawa, 57 s.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1996, Bibliografia Geografii Polskiej 1990, PAN IGiPZ, Warszawa, 302 s.
 • Gazicka D., 1995, Wykaz ważniejszych nabytków. Z.31, [b.w.], Warszawa, 64 s.
 • Gazicka D., 1994 (dr.1995), Wybrane publikacje pracowników Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wydane w latach 1953-1993, Dokumentacja Geograficzna, 5-6 (suplement), PAN IGiPZ, Warszawa, 69 s.
 • Gazicka D., 1995, Wykaz ważniejszych nabytków. Z.30, [b.w.], Warszawa, 65 s.
 • Gazicka D., 1995, Halina Tuszyńska-Rękawek 1927-1995, Przegl. Geogr., 67, z.3/4, s. 420-422.
 • Gazicka D., 1995, Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995), Przegl. Bibliot., 63, z.2, s. 224-225.
 • Gazicka D., Peliwo J., Szemiel A., 1995, Bibliografia Geografii Polskiej 1987-1989. Cz.1 (poz. 1-4322); Cz.2 (poz. 4323-6742), PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 1-369; I-X; 371-628.
 • Gazicka D., 1994, Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.29, Warszawa, 65 s.
 • Gazicka D., 1994, Wykaz ważniejszych nabytków połączonych bibliotek. Z.28, Warszawa, 61 s.
 • Gazicka D., Knapik-Szemiel A., Kostrzewa M., Peliwo J., 1993 (dr.1994), Bibliografia geografii polskiej 1985/1986, PAN IGiPZ, Warszawa, 349 s.