SKŁAD OSOBOWY


mgr Grażyna Dudzicka
Kierownik Działu Kartografii CBGiOŚ
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 29
Telefon +48 226978993
E-mail

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Udostępnianie zbiorów kartograficznych w dobie przemian technologicznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN). [w]: Kamienie milowe w kartografii. Red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki PAN, 2013 - s. 427-438 (Z Dziejów Kartografii; 17)
  • Dudzicka Grażyna, Grzybowska Irena: [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie. [w]: Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. Materiały XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Polanica-Zdrój 13-15 kwietnia 2000. Red. Wiesława Wernerowa, Jerzy Ostrowski. Wrocław: Sudety, 2000 - s. 189-200 (Z Dziejów Kartografii; 12)

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Dudzicka Grażyna, Maciąg Ewa, Gazicka-Wójtowicz Dorota: Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (RCIN). - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 3 - s. 307-315.
  • Dudzicka Grażyna, Grzybowska Irena: Rozwój kartografii Galicji od końca XVIII do początku XX wieku w świetle zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska. [w]: Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów. Warszawa: PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, 2001 - s. 41-43.
  • Grzybowska Irena, Dudzicka Grażyna: [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna kartografia tematyczna ziem polskich w zbiorach Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie. [w]: Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. XX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Polanica Zdrój, 13-15 kwietnia 2000 r. Streszczenia referatów. Warszawa: [b.w.], 2000 - s. 17.

Prace dokumentacyjne

  • Gazicka-Wójtowicz Dorota, Dudzicka Grażyna, Nowacka Ewa: Zbiory kartograficzne w dobie przemian technologicznych i informatycznych na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych - RCIN. [w]: Kamienie milowe w kartografii. XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 13-15 września 2012 r. Streszczenia referatów i komunikatów. Oprac. red. Jerzy Ostrowski, Paweł E. Weszpiński. Warszawa: IHN PAN, APW, IGiK, NDAP, 2012 - s. 19-21.
  • Dudzicka Grażyna, Gazicka-Wójtowicz Dorota, Grzybowska Irena: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009 - 208 s. (Seria FOKA; 18)
  • Dudzicka Grażyna, Gazicka Dorota, Grzybowska Irena: Warsztaty dla bibliotekarzy opracowujących zbiory kartograficzne [Warszawa, 14 VI 2002 r.]. - Pol. Przegl. Kartogr. 2002, 34, nr 3 - s. 243.
  • Dudzicka Grażyna: Dział Kartografii Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w nowej siedzibie. - Pol. Przegl. Kartogr. 1997, 29, nr 4 - s. 283.