IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Katarzyna Wasak
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124224085
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2008 – studia magisterskie: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, specjalizacja: geografia fizyczna, tytuł pracy magisterskiej: Rozwój gleb inicjalnych na przedpolu lodowca  Fláa (SE Islandia)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2017 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, tytuł pracy doktorskiej: Wpływ roślinności i materiału macierzystego gleby na właściwości materii organicznej gleb regla dolnego w Tatrach Zachodnich
 • 2012-2016 – samodzielny referent ds. administracyjnych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2016:

 • 2017 – asystent w Zakładzie Badań Geośrodowiska
 • 2016-2017 – młodszy dokumentalista w Zakładzie Badań Geośrodowiska

Zainteresowania naukowe

 • Glebowa materia organiczna
 • Gleby górskie
 • Przemiany środowiska przyrodniczego

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Gus M., Wasak K., Stolarczyk M., Musielok Ł., 2018, The impact of natural disasters on soils of mountain regions - Field session guide, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań,, s. 75-107.
 • Wasak K., Drewnik M., 2018, Sequestration of organic carbon in rendzinas – a review, Soil Science Annual, 69, 2, s. 75-87.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Płaczkowska E., Wasak K., 2018, Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland), International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec,1 s.

Prace popularno-naukowe

 • Wasak K., 2018, Początki rolnictwa, Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych, 3, s. 53-55.