IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr inż. Krystyna Łącka
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124224085
E-mail

Projekty

Publikacje