SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Paweł Prokop, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124292895
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1987 - studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Stosunki bioklimatyczne Krakowa i Gaika Brzezowej w latach 1971-1980).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1991

 • 2006 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie (z zastosowaniem GIS i metod teledetekcji))
 • 2014 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (rozprawa habilitacyjna pt. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii)
 • 2014 - profesor nadzywczajny IGiPZ PAN

Zainteresowania naukowe

 • Degradacja środowiska przyrodniczego
 • Klimatologia
 • GIS
 • Teledetekcja

Inna działalność

Staże i stypendia naukowe

 • 1996 - stypendium rządu Holandii: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede (kurs GIS applications in Earth Science)
 • 1997 - stypendium Indyjskiej Akademii Nauk: Indian Institute of Remote Sensing, Dehra Dun (kurs teledetekcji)

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Prokop Paweł: The first medium-scale topographic map of Galicia (1779-1783) – survey, availability and importance. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 97-104.
 • Prokop Paweł: The role of man and extreme events in the transformation of environment at the margin of the Eastern Himalaya and their piedmont. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 93-96.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Impact of the Darjeeling–Bhutan Himalayan front on rainfall hazard pattern. - Natural Hazards 2017, 89, 1 - s. 387-404.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie). - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 165-181.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes in the area with the highest rainfall in the world (Meghalaya Plateau, India): Causes and implications. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 143-159 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Prokop Paweł, Arbenz Thomas: Landscape and landforms of the Meghalaya Plateau. [w]: Cave pearls of Meghalaya. A cave inventory covering the Jaintia Hills. Meghalaya India. Volume 2. North Shnongrim Ridge and the Liat Prah Cave system. Red. Thomas Arbenz. India: Replika Press Pvt. Ltd., 2016 - s. 18-25.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Variation in the orographic extreme rain events over the Meghalaya Hills in northeast India in the two halves of the twentieth century. - Theoretical and Applied Climatology 2015, 121, 1 - s. 389-399.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia: Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 8-18.
 • Prokop Paweł: The Meghalaya Plateau: Landscapes in the abode of the clouds. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 173-180 (World Geomorphological Landscapes)
 • Prokop Paweł: Stop 4.2. Uście Gorlickie – impact of the Carpatho-Rusyns population displacement on environment after the II World War. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 154-159.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Natural and human impact on the land use and soil properties of the Sikkim Himalayas piedmont in India. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 15-23.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Landforms and landscape evolution in the Mylliem granite area, Meghalaya Plateau, Northeast India. - Singapore Journal of Tropical Geography 2013, 34 - s. 206-228.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii. - Prace i Studia Geograficzne 2013, 51 - s. 69-90.
 • Prokop Paweł, Suliga Ireneusz: Two thousand years of iron smelting in the Khasi Hills, Meghalaya, North East India. - Current Science 2013, 104, 6 - s. 761-768.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym o najwyższych opadach na świecie – Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 327-336 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India. - Quaestiones Geographicae 2012, 31, 3 - s. 63-75.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Estimation of soil erosion on cultivated fields on the hilly Meghalaya Plateau, North-East India. - Geochronometria 2011, 38, nr 1 - s. 77-84.
 • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya i zapis jej skutków w pokrywach stokowych. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 49-66.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Prokop Paweł: Soil resources and soil degradation. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 61-68.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 81-88.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłony Wyżyny Meghalaya, Indie. - Teledetekcja Środ. 2008, 40 - s. 28-52.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady w funkcji czasu trwania obserwowane w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 189-196.
 • Prokop Paweł: Assessment of soil erosion risk in the Umiew catchment, Meghalaya, India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 297-313.
 • Prokop Paweł: Ekstremalne opady w funkcji czasu trwania w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 53-54.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce. - Przegl. Geofiz. 2006, 51, z.2 - s. 147-160.
 • Budek Anna, Prokop Paweł: Mikoromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie. - Przegl. Geol. 2005, 53, nr 4 - s. 293-298.
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Menghalaya, Indie). - Acta Agrophys. 2005, 5, z.1 - s. 121-128.
 • Prokop Paweł: Natural hazards and anthropogenic impact on environment in a tropical mountain catchment, Meghalaya Hills, India. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 95-113.
 • Prokop Paweł: Geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 27-30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Vegetation and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 33-36 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł, Starkel Leszek: Relief and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 37-41 (Prace Geograficzne; 191)
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Syiemlieh Hiambok J., Prokop Paweł: Land cover and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 43-45 (Prace Geograficzne; 191)
 • Walanus Adam, Prokop Paweł: Elementarne podejście do problemu cykliczności w zjawiskach klimatycznych. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 57-69.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Trends and periodicity in the longest instrumental rainfall series for the area of most extreme rainfall in the world, Northeast India. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 25-35.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Prokop Paweł: Estimation of direct runoff in Cherrapunji area using remote sensing and GIS. - Hill Geogr. 1999, 15, nr 1/2 - s. 1-13.
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 275-291 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 33-42 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 122-131.
 • Prokop Paweł: System Informacji Geograficznej ILWIS - nowe możliwości w środowisku Windows. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 121-123.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne. Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 126-128.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 91-98 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Warunki występowania i skutki ekstremalnych wezbrań w Zaałtajskiej Gobi. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 133-145.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 72-74.

Prace pod redakcją naukową

 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz (red.): Przegląd Geograficzny. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - 181 s.
 • Singh R.B., Prokop Paweł (eds.): Environmental geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Tokyo: Springer Japan, 2016 - 351 s. (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Dulias Renata, Prokop Paweł (red.): Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - 192 s.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Kraków: [b.w.], 1997 - 27 s.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.
 • Starkel Leszek, Prokop Paweł: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 124 s. (Conference Papers; 20)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Prokop Paweł: Impact of the large tea plantations development on landscape of the Eastern Himalayan Piedmont. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 302.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 287.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Using fallout cesium-137 and lead-210 measurements to estimate soil erosion in small catchment under manual cultivation system in the monsoonal climate on Maghalaya Plateau (India). [w]: 12th International Conference “Methods of absolute chronology” 11-13th May 2016 Gliwice – Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 81 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1349.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall hazard in the Darjeeling-Bhutan Himalayan front. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 147-148.
 • Prokop Paweł: Stop 4.3. The Greek catholic church of St. Paraskevi in Kwiatoń. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 160-161.
 • Prokop Paweł: Stop 3.3. Chochołów - the original Polish highlanders' wooden architecture. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poskonka Dominik: Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Study of soil erosion under manual cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) based on radioisotope measurements. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 81.
 • Prokop Paweł: Impact of ancient iron smelting on land degradation of the Meghalaya Plateau in India. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Human impact on soil carbon loss due to land use change and terrace erosion of the Sikkim Himalayan Piemont. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9 Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impacts on land use and soil properties on the Eastern Himalaya piedmont over last 150 years. [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 23-24.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 323-324.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 336.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach klimatu subtropikalnego. [w]: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warsztaty, Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 21.
 • Prokop Paweł: Soil degradation along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (northeastern India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 125.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Environmental response to human impact on the Meghalaya Plateau (northeastern India) during the last 2500 yrs BP. [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 126.
 • Poręba Grzegorz J., Prokop Paweł: The effects of agricultural land-use on soil erosion and deposition on the Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Comland meeting, July 6, 2010 Haifa Conference. Program and abstracts. Haifa: [b.w.], 2010 - s. 14.
 • Prokop Paweł: Land use/cover changes in the area with the highest rainfall in the world - Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion in the subtropical agricultural catchment, North-East India. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 117.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb na obszarach rolniczych w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya, Indie. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 44.
 • Prokop Paweł: Land degradation in Meghalaya (India) - possible scenario of climate change effects in monsoonal Asia. [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Rainfall - slope wash relationships on the southern slope of the Meghalaya Plateau in the context of climate change effects. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability over the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world - Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India). [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania geomorfologicznych skutków powodzi (na przykładzie powodzi błyskawicznej z 18.09.2007 r.) w Alpach Julijskich (Słowenia). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 58.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 30-31.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Granite landforms of the Mylliem batholith, Meghalaya plateau, north-east India. [w]: Regional Conference Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, 25-29 June 2007. Kota Kinabalu: International Association of Geomorphologists etc., 2007 - s. 54.
 • Prokop Paweł: Modelling water erosion using RMMF model in the area of extreme rainfalls in the world, Meghalaya Hills, India. [w]: INDOPOL 2006. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, 20-22 November 2006. Shillong: Department of Geography, North Eastern Hill University, 2006 - s. 19-20.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie). [w]: Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych. Międzynarodowa konferencja naukowa. Lublin: AR, 2004 - s. 64-65.
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 42-43 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 31 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 34.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Effects of the catastrophic flash floods on the Gobi Desert. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 101.
 • Prokop Paweł: Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 123-124 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.

Prace dokumentacyjne

 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 7.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 1 - s. 33-34.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Okólnik TD 1999, nr 118 - s. 1-4.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Patkowski Bartłomiej, Prokop Paweł: Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 200-202.