SKŁAD OSOBOWY


mgr Tomasz Ryger
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 440
Telefon +48 226978926
E-mail

Projekty MNiSW i NCN

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Bański J., Ryger T., 2016, Planowanie i zarządzanie, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa,, s. 131-144.