IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Tomasz Ryger
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 338b
Telefon +48 226978992
E-mail

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Bański J., Ryger T., 2016, Planowanie i zarządzanie, [w:] Red. Jerzy Bański, Atlas obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 131-144.