ESPON Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050)

Termin: 2017-06-16 - 2017-10-16

Kierownik w IGiPZ PAN: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Aleksandra Deręgowska, Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski

Akronim: BSR 2050
Program: ESPON
Partner wiodący: Instytut Geopgrafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Partner zagraniczny: Nordregio (Szwecja), Spiekermann&Wegenerer (Niemcy), Spatial Forsight (Luksemburg)
Instytucja zamawiająca: ESPON

Projekt dotyczacy scenariuszy rozwoju makroregionu Morza Bałtyckiego w perspektywie roku 2050. Targeted Analysis zamówiony w ESPON przez VASAB. Instytut pełnił role Lead Partnera. Kierownictywo z ramienia Instytutu: Jacek Zaucha; Tomasz Komornicki

Projekt wstrzymany przez zamawiającego 16 października 2017

Wróć