ESPON Territorial Futures

Termin: 2016-04-01 - 2018-01-31

Kierownik: Jacek Zaucha

Wykonawcy: Marek Degórski, Tomasz Komornicki

Program: ESPON
Partner wiodący: Instytut Rozwoju
Partner zagraniczny: Spatial Foresight, TU Delft, Uniwersytet Rzymski, Uniwersytet w Barcelonie, Uniwersytet w Wiedniu
Numer projektu: 2016

Projekt dotyczy badań związanych z gospodarką cyrkulacyjną (circular economy), odnawialnymi żródłami ebergii oraz nowym wymiarem terytorialnym Europy.

Wróć