Analiza planowania przestrzennego w Polsce i na Ukrainie w kontekście dostosowania do europejskich standardów rozwoju

Termin: 2015-01-01 - 2017-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Marek Degórski

Wykonawcy: Marek Degórski, Tomasz Komornicki

Partner wiodący: IGiPZ PAN
Partner zagraniczny: Instytut Geografii, Narodowa Akademia Ukrainy

Projekt realizowany jest przez IGiPZ PAN oraz Instytut Geografii Narodowej Akademii Ukrainy. Celem projektu są badania porównawcze z zakresu realizacji polityki ekologicznej, przestrzennej i spójności w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwiązań wspólnotowych.

Wróć