Szkoły polskie na Ukrainie

Termin: 2012-04-02 - 2013-04-02

Kierownik: Michał Dworczyk - Wspólnota Polska

Wykonawcy: Mariusz Kowalski

Instytucja zamawiająca: Wspólnota Polska

Projekt analizował przestrzenne rozmieszczenie szkół polskich na Ukrainie oraz badał ich sytuację materialna i dydaktyczną.

Wróć