Opracowanie warunków technicznych wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map geomorfologicznych.

Termin: 2013-07-03 - 2013-12-06

Kierownik: Zofia Rączkowska

Wykonawcy: Zofia Rączkowska

Instytucja zamawiająca: GUGIK

(projekt inny)

Projekt miał na celu opracowanie założeń merytorycznych i redakcyjnych wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map geomorfologicznych  w skali 1:100000 i 1:500000 dla obszaru Polski. 

 

Wróć