Właściwości lecznicze klimatu Mielnika

Termin: 2012-02-04 - 2012-09-30

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Anna Beata Adamczyk, Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Urząd Gminy w Mielniku

(projekt inny)

Ocena właściwości leczniczych klimatu miejscowości Mielnik. Projekt uwzględnia ocenę ogólnych cech klimatu, watrunków bioklimatycznych, klimatu akustycznego, warunków aerosanitarnych oraz PEM.

Efektem projektu jest opracowanie: Błażejczyk K., Kuchcik M., Baranowski J., Adamczyk A. B., Szmyd J., Błażejczyk A., 2012, Właściwości lecznicze klimatu Mielnika, 66 s. + mapa oceniająca w skali 1:10 000.

Wróć