Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce

Termin: 2015-01-11 - 2015-06-30

Kierownik: Marcin Wójcik

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Edyta Regulska

Instytucja zamawiająca: FAPA - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Oficjalna strona projektu

(projekt zamawiany)

Projekt  „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi” realizowany jest w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskichna lata 2014-2015. Celem projektu jest nie tylko zachowanie dziedzictwa kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych pod tym względem wsi w Polsce, ale także budowanie jakości życia mieszkańców tych wsi (przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych w równym stopniu służą mieszkańcom). Poprzez atrakcyjność miejscowości można również chronić wartość nieruchomości, zagrożoną depopulacyjną nadpodażą, objawiającą się  coraz liczniejszymi pustostanami. Działania w ramach projektu pozwolą także stworzyć wizytówkę gminy / regionu oraz uzyskać dla społeczności lokalnej szczególną okazję do kooperacji w skali krajowej, a nawet międzynarodowej przy realizacji unikalnej strategii rozwoju.

Sieć Najciekawszych Wsi to koncept mający swą genezę we wzorcach  funkcjonowania w Europie i świecie sieci Najpiękniejszych Wsi – najcenniejszych pod względem dziedzictwa kulturowego i krajobrazu wiejskiego reprezentantów danego regionu lub kraju. Funkcjonowanie sieci pozwala na kultywowanie wiejskości i zachowanie owego dziedzictwa w harmonii z turystycznym profilem rozwoju. Efektem jest rozpoznawalny i markowy produkt turystyczny – oferta pobytu w miejscowościach o podobnym poziomie bardzo wysokiej atrakcyjności.

Publikacje

Rozdziały od 2013 roku

Wróć