Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Cieplice Śląskie-Zdrój

Termin: 2016-02-08 - 2018-05-31

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd, Sandra Słowińska

Instytucja zamawiająca: Miasto Jelenia Góra

(projekt inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Cieplicach Śląskich Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Wróć