Wpływ Polityki Spójności na rozwój miast w perspektywie 2007-2013

Termin: 2017-05-29 - 2017-08-20

Kierownik: Ewa Korcelli-Olejniczak

Wykonawcy: Przemysław Śleszyński, Grzegorz Węcławowicz, Filip Piotrowski

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju

(projekt inny)

Konsultacje w ramach realizacji przez firmę ECORYS projektu dotyczącego znaczenia polityki spójności dla rozwoju obszarow miejskich

Wróć