Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrologiczno-chemiczny cieków i denudacji w zlewni położonej w obszarach leśnych na terenach górskich (dolina Kościeliska)

Termin: 2017-07-17 - 2017-11-30

Kierownik: dr hab. Mirosław Żelazny

Wykonawcy: Katarzyna Wasak

Instytucja zamawiająca: Tatrzański Park Narodowy/fundusz leśny, Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe
Numer projektu: UJ K/KDU000405

(projekt inny)

W grudniu 2013 r. w wyniku wiatru o sile huraganu nastąpiło gwałtowne wylesienia kilku stoków górskich. Wiatrołomwedług wstępnych szacunków zniszczył około sto kilkadziesiąt tysięcy drzew,a straty na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego oszacowano na 153 000 m3. To nadzwyczajne zdarzenie stało się niepowtarzalną okazją do przeprowadzenia eksperymentalnych badań nad określeniem zmian w reżimie hydrologicznym i hydrochemicznym różnych wód krążących w zlewni.

Celem projektu było określenie wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich w rejonie Kopek Kościeliskich w Dolinie Kościeliskiej.

Założono, że wiatrołom powinien przyczynić się do zwiększenia erozji wodnej w zlewni, tempa krążenia wody oraz zmieni skład chemiczny wód płytkiego krążenia (powierzchniowe i podziemne). Krążenie azotu w zlewni zostanie zaburzone i najprawdopodobniej zostanie uruchomiany proces wypłukiwania azotu ze zlewni, co powinno być zauważone w przebiegu reżimu hydrochemicznego zlewni. Zostanie także zaburzony transport zawiesiny w zlewni oraz charakter osadów dennych. Założono, że wiatrołom spowoduje w pierwszym okresie wzrost, a następnie spadek ilości transportowanej materii organicznej.

Badania są kontynuacją projektów realizowanych w latach 2015 i 2016.

Wróć