Wpływ sąsiedztwa na funkcjonowanie ekosystemu po jego przeniesieniu

Termin: 2017-01-02 - 2017-12-31

Kierownik: Sebastian Tracz

Wykonawcy: Katarzyna Wasak

Instytucja zamawiająca: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
Numer projektu: badania statutowe

(projekt inny)

Celem realizacji zadania jest określenie stopnia zmian właściwości siedliskowych oraz struktury gatunkowej roślin, mikroorganizmów oraz bezkręgowców po przeniesieniu ekosystemu. W jakim stopniu ekosystem po transferze zachowuje odrębność od otaczającego ekosystemu? Jaka jest migracja gatunków z terenów sąsiednich na ulokowany ekosystem? Jednym z elementów uwzględnionych w badaniach są zmiany właściwości gleby po przeniesieniu na nowe siedlisko. Translokacja jest metodą ochrony, w przypadku gdy wartościowa biocenoza ulegnie zniszczeniu w wyniku wykonywanych prac urbanizacyjnych. Transfer całego ekosystemu wiąże się z dużymi kosztami i należy wiedzieć, na ile ta procedura kończy się sukcesem.

Wróć