Gospodarowanie przestrzenią morską

Termin: 2016-02-25 - 2019-02-24

Kierownik: Jacek Zaucha

Wykonawcy: Barbara Szejgiec-Kolenda

Instytucja zamawiająca: NCN
Numer projektu: 2015/17/B/HS4/00918

(projekt OPUS)

Celem projektu jest analiza mechanizmów kształtowania zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.

Wróć