Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia analiz rozwoju regionalnego oraz zestawiania rachunków regionalnych

Termin: 2014-01-01 - 2014-12-31

Kierownik: Aleksandra Pytalska

Wykonawcy: Barbara Szejgiec-Kolenda

Instytucja zamawiająca: Główny Urząd Statystyczny
Numer projektu: Nie dotyczy, wynika z "Planu współpracy rozwojowej MSZ w 2014 r.
Oficjalna strona projektu

Projekt ma na celu wsparcie statystyki publicznej Gruzji (GEOSTAT) w obszarze statystyki regionalnej oraz wzmocnienie jej zdolności instytucjonalnej jako partnera administracji publicznej. Przewidziano działania doradczo-szkoleniowe w zakresie prowadzenia analiz regionalnych, rozwoju badań regionalnych (w tym doskonalenia badania rachunkow regionalnych) oraz monitorowania rozwou regionalnego przez instytucje adminsitracji publicznej.

Publikacje

Rozdziały od 2013 roku

Wróć