IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje

Termin: -

Kierownik: Marcin Stępniak

Wykonawcy: Rafał Wiśniewski, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: UMO-2013/09/D/HS4/02679

(projekt własny)

Głównym celem projektu jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania poziomu dostępności różnego typu usług publicznych w Polsce. Wynikiem prac będzie opracowanie pierwszego w Polsce Atlasu dostępności usług publicznych, uzupełnionego wynikową przestrzenną bazą danych zawierającą wartości obliczonych wskaźników dostępności dla poszczególnych typów jednostek administracyjnych. Wszystkie obliczenia zostaną przeprowadzone za pomocą oryginalnej, dedykowanej aplikacji komputerowej działającej w środowisku GIS. Działania w ramach projektu dodatkowo mają na celu rozwój metodologii badań dostępności przestrzennej usług, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału narzędzi GIS do poprawy dokładności i efektywności analiz dostępności. Zaplanowane badania mają dostarczyć informacji o przydatności poszczególnych metod pomiaru dostępności przestrzennej w zależności od badanego typu usług publicznych, a także informacji dotyczących wpływu zjawiska MAUP (modifiable areal unit problem), zniekształcania wartości na krawędziach obszaru badań, a także różnic w dostępności usług wynikających z godzin otwarcia placówek. Planowana jest również ocena przydatności analiz dostępności opartych na danych rastrowych. Wyniki zaplanowanych badań powinny dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, rozmieszczenie placówek usługowych jest przestrzennie skorelowane z rozmieszczeniemposzczególnych grup społecznych, powodując narastanie dysproporcji w zakresie dostępu do usług publicznych.

Wykonawcy spoza IGiPZ PAN: dr Michał Andrzej Niedzielski (University of North Dakota), dr Szymon Marcińczak (Uniwersytet Łódzki)

Publikacje

Rozdziały od 2013 roku

Artykuły od 2013 roku

Monografie, raporty

Monografie od 2013 roku

Wróć