Oscylacja Preborealna w świetle wysokiej rozdzielczości analiz multiproxy - laminowane osady jeziora Jelonek, Bory Tucholskie

Termin: 2016-07-06 - 2019-07-05

Kierownik: Mateusz Kramkowski

Wykonawcy: Mirosław Błaszkiewicz, Michał Słowiński

Numer projektu: UMO-2015/19/N/ST10/02655

(projekt PRELUDIUM)

Głównym celem projektu jest analiza epizodu tzw. Oscylacji Preborealnej. Planujemy przeprowadzić analizy multiproxy o dużej rozdzielczości. Szczegółowa (5lat!) rozdzielczość planowanych analiz osadów laminowanych Jeziora Jelonek pozwoli na stwierdzenie, w jaki sposób na gwałtowny impuls klimatyczny wywołany zakłóceniem cyrkulacji oceanicznej zareagowało środowisko w Europie Środkowej. Cel zostanie zrealizowany w oparciu o wyniki szeregu analiz paleoekologicznych (analizy makroszczątkowej, palinologicznej, wioślarek Cladocera, okrzemek) jak również analizy izotopów stabilnych (δ18O i δ13C) oraz analizy elementów geochemicznych przy użyciu skanera XRF. Wykorzystując zebrane wyniki badań chcielibyśmy skupić się na odpowiedzi na nurtujące nas pytania: a) jakie mechanizmy towarzyszyły kształtowaniu się środowiska przyrodniczego w okresie Preborealnej Oscylacji; b) czy i w jaki sposób impuls klimatyczny PBO wpłynął na przekształcenie skład gatunkowego szaty roślinnej lokalnej oraz regionalnej?; c) jakie są różnice i podobieństwa w reakcji środowiska przyrodniczego na ochłodzenie w różnych stanowiskach Europy?; d) jaki był wówczas zakres zmian temperatury powietrza okresie lata; e) czy zmiany komponentów środowiska wpłynęły równie na zmianę pH i torfię wody w jeziorze? Istotnym elementem projektu jest chronostratygrafia osadów. Skala czasowa oparta będzie na rocznie laminowanych osadach jeziornych, a następnie „zakotwiczona” w ramy czasowe za pomocą wyników analiz tefrochronologicznych.

Wróć