Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

Termin: 2016-06-27 - 2019-06-26

Kierownik: Piotr Korcelli

Wykonawcy: Piotr Korcelli, Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2015/19/B/HS4/00114

(projekt OPUS)

Projekt dotyczy kierunków zmian funkcji miast Polski Północno-Wschodniej. Obszar badań to pełny zbiór miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W projekcie przewiduje się badania na pełnym zbiorze miast oraz w zakresie studiów przykładowych metodami iliściowymi i jakościowymi. Planowana jest obserwacja terenowa i dokumentacja fotograficzna.  

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

  • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems - the metropolitan age. - Studia Regionalia 2017, 50 - s. 70-85.

Wróć