Delimitacja obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej, obszarów funkcjonalnych kształtowania potencjału rozwojowego, obszarów funkcjonalnych wymagajacych rozwoju nowych funkcji przy uzyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej, w tym przygotowania pogladowych rysunków obrazujacych na mapach obszary potencjalnej delimitacji

Termin: 2012-09-11 - 2012-11-30

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Marek Degórski, Tomasz Komornicki, Paweł Milewski, Marcin Stępniak, Marek Więckowski, Piotr Siłka

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju regionalnego
Numer projektu: DKS/BDGII/POPT/232/12

(projekt inny)

Przeprowadzono wariantowe delimitacje poszczególnych typów obszarów funkcjonalnych. Zorganizowano dwa spotkania robocze. Przygotowano raport końcowy ilustrowany zestawem kilkudziesięciu kartogramów.

Wróć