Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich Polski Wschodniej - stan rozwoju transportu i rekomendacje działań inwestycyjnych na lata 2014-2020

Termin: 2015-04-15 - 2016-03-30

Kierownik: Tomasz Komornicki

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Barbara Szejgiec-Kolenda, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

(projekt inny)

Projekt obejmuje kompleksowa ocenę sytuyacji trabnsportowej w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich Polski wschodniej. W drugim etapie ocena ta jest wykorzystana do stworzenia listy rankingowej projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska wschodnia na lata 20014-2020

 

Wróć