Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”

Termin: 2015-01-01 - 2015-05-31

Kierownik: Politechnika Krakowska

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Sławomir Goliszek

Instytucja zamawiająca: Politechnika Krakowska

(projekt inny)

Projekt wykonywany przez Politechnikę Krakowską na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Udział wykonawców z IGiPZ PAN w charakterze ekspertów zewnętrznych

Wróć