Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Termin: 1994-01-01 - 2016-12-31

Kierownik: Andrzej Kostrzewski

Wykonawcy: Witold Bochenek, Eugeniusz Gil, Krzysztof Kiszka, Edyta Ptaszek

Instytucja zamawiająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Oficjalna strona projektu

(projekt inny)

Projekt badawczo-pomiarowy realizowany jest na jedenastu stacjach bazowych, położonych w różnych geoekosystemach Polski od 1994 r. Jego celem jest rozpoznanie aktualnego stany środowiska, wzajemnych związków pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi elementami środowiska i określenie scenariuszy dalszych przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN w Szymbarku jest Stacją Bazową ZMŚP. Realizuje podprogramy: A1 - meteorologia, B1 - chemizm powietrza, C1 - chemizm opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej, C2 - chemizm opadu podokapowego w lesie, C3 - chemizm spływu po pniach drzew, M1 - metale ciężkie i siarka w porostach, H1 - wody powierzchniowe - cieki, F2 - wody gruntowe, G2 - opad organiczny, K1- inwentaryzacja drzewostanów, O2 - biegaczowate (Carabidae). W 2016 r. rozpoczęto badania w ramach kolejnych podprogramów: J2 - stutktura i dynamika szaty roślinnej na powierzchniach stałych, J3 - gatunki inwazyjne obcego pochodzenia - rośliny, D1 - epifity nadrzewne: porosty

Programami specjalistycznymi realizowanymi przez Stację Bazową, uwzględniającymi specyfikę jej położenia oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze, są: erozja wodna gleb i monitoring osuwisk, z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego.

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

  • Bochenek Witold, Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 29-41.

Wróć