IGiPZ PAN > Badania > Projekt

Analiza porównująca działalność Rad Osiedli/Kolonii oraz organizacji zakładanych przez samych mieszkańców na rzecz wspólnot lokalnych na obszarze Targówka, Pragi Północ i Pragi Poludnie objętych ZPR m.st. Warszawy do roku 2011

Termin: -

Kierownik: Ewa Korcelli-Olejniczak

Wykonawcy: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski

Instytucja zamawiająca: Urząd Miasta Warszawa Centrum Komunikacji Społecznej
Numer projektu: CKS/B/X/3/3/U/355/2016

(projekt inny)

Celem projektu jest porównanie działalności Rad Osiedli funkcjonujących na terenie objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji i organizacji formalnych i nieformalnych zakladanych przez mieszkańców tego obszaru. W badaniach (wywiady pogłębione z 20 przedstawicielami obu typów organizacji) wykorzystuje się samodzielnie opracowany kwestionariusz. Planowane jest również badanie fokusowe.

Wróć