Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Jedlina-Zdrój

Termin: 2016-07-27 - 2019-09-28

Kierownik: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Jedlina-Zdrój

(projekt inny)

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Jedlinie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, zapylenie powietrza, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografia klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć