Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030 (w tym monitoring zmian dostępności w latach 2004-2006 i 2007-2013 oraz według zapisów KPZK 2030)

Termin: 2012-06-01 - 2012-09-28

Kierownik: Piotr Rosik

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Wojciech Pomianowski, Piotr Rosik, Marcin Stępniak

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer projektu: DKS/BDG-II/POPT/100/12
Oficjalna strona projektu

(projekt inny)

Głównym celem projektu jest ocena zmian drogowej dostępności gmin w Polsce z wykorzystaniem aplikacji komputerowej OGAM (Open Graph Accessibility Model – aplikacja skonstruowana w ramach IV konkursu dotacji MRR) oraz narzędzi GIS. Zostanie oceniony postęp w aspekcie spójności terytorialnej w okresie perspektywy finansowania 2004-2006 oraz 2007-2013 w skali krajowej jak i międzynarodowej. Ponadto zmiany dostępności zostaną przedstawione w okresie 1995-2030, w tym dynamika zmian dostępności dla lat 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, a także prognoza zmian dostępności do 2030 (zgodnie z założeniami zmian na sieci drogowej zapisanymi w KPZK 2030).

Wróć