Opracowanie, które posłuży do wykonania zaleceń technicznych Prezesa PAA dotyczących oceny czynników społeczno-ekonomicznych dla lokalizacji obiektów jądrowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych

Termin: 2016-09-05 - 2016-11-17

Kierownik: Marek Degórski

Wykonawcy: Marek Degórski, Tomasz Komornicki

Instytucja zamawiająca: Państwowa Agencja Atomistyki
Numer projektu: 2016

Wskazano uwarunkowania społeczne i środowiskowe, jakie powinny być brane pod uwagę przy wskazaniu miejsc lokalizacyjnych dla elektrowni atomowych oraz składowisk odpadów promieniotwórczych.

Wróć