Ocena warunków klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój

Termin: 2017-01-03 - 2019-03-03

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
Numer projektu: DI-0701-01/2017/B

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Świeradowie-Zdroju i Czerniawie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Wróć