Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Polańczyk-Zdrój

Termin: 2017-01-10 - 2018-04-10

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Solina
Numer projektu: DI-0701-03/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Polańczyku z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, stan aerosanitarny). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

 

Wróć