Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Lądek-Zdrój

Termin: 2017-04-12 - 2018-08-31

Kierownik: Jarosław Baranowski

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Lądek-Zdrój
Numer projektu: DI-0701-11/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych Lądka-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, stan aerosanitarny, pola elektromagnetyczne). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć