Ocena warunków klimatycznych uzdrowiska Rymanów-Zdrój

Termin: 2017-05-22 - 2018-07-31

Kierownik: Magdalena Kuchcik

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Gmina Rymanów
Numer projektu: DI-0701-13/2017

Celem projektu jest przeprowadzenie badań oraz dokonanie oceny warunków klimatycznych w Rymanowie-Zdroju z punktu widzenia potrzeb klimatoterapii (warunki meteorologiczne, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, ocena stanu aerosanitarnego). Projekt zakończy się monografią klimatu i bioklimatu uzdrowiska, która będzie podstawą ewentualnego wydania świadectwa potwierdzającego lecznicze właściwości klimatu.

Wróć