Mechanizmy transformacji miast i obszarów metropolitalnych w Polsce i w Europie Środkowej

Termin: 2012-01-01 - 2015-12-31

Kierownik: Ewa Korcelli-Olejniczak

Wykonawcy: Adam Bierzyński, Ewa Korcelli-Olejniczak, Marcin Stępniak, Grzegorz Węcławowicz, Marek Więckowski, Magdalena Górczyńska

Prowadzono badania własne oraz gromadzono podstawowe materiały empiryczne do zbudowania koncepcji wyjaśniającej mechanizmy kształtowania miast i obszarów metropolitalnych w Polsce i w Europie Środkowej. W roku sprawozdawczym 2012 zakończono dwa badania cząstkowe oraz kontynuowania kilka innych badań. Szczególne znaczenie miało przedstawienie i sformułowanie ogólnej koncepcji regionu metropolitalnego.   

Publikacje

Artykuły od 2013 roku

Monografie od 2013 roku

Rozdziały od 2013 roku

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., 2015 - s. 48-52.
  • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
  • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.

Wróć