Ocena postępu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Termin: 2011-04-03 - 2011-08-12

Kierownik: Jerzy Bański

Wykonawcy: Konrad Czapiewski, Marcin Mazur, Mariola Ferenc

Badanie ewaluacyjne dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Wróć