IGiPZ PAN > Badania > Projekt

New post-socialist city: Competitive and Attractive (ReNewTown)

Termin: -

Kierownik w IGiPZ PAN: Magdalena Wątorska-Dec

Wykonawcy: Jarosław Baranowski, Monika Gawryś, Magdalena Januszewska-Stępniak, Barbara Jaworska, Ewa Korcelli-Olejniczak, Zofia Nowicka, Grzegorz Węcławowicz, Urszula Żuchewicz

Akronim: ReNewTown
Program: Program Operacyjny Europa Środkowa
Partner zagraniczny: The C.K. Norwid Culture Centre (Cracow), Velenje City Council, Ljubljana University (Slovenia), Prague 11 District, Regional Development Agency of Usti Region (Czech Republic), Gemer Regional Development Agency (Slovakia)
Instytucja zamawiająca: Komisja Europejska
Numer projektu: 3CE344P4

Od kwietnia 2011 w Zakładzie Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN w Warszawie, prowadzony jest projekt badawczy pod nazwą: „Odnowione miasta postsocjalistyczne: konkurencyjne i atrakcyjne”. Realizują go: Magdalena Wątorska-Dec (Koordynator Projektu), Grzegorz Węcławowicz (Kierownik ds. merytorycznych) i Adam Bierzyński (Kierownik ds. promocji) oraz Magdalena Januszewska-Stępniak (Kierownik ds. finansów) przy wsparciu merytorycznym i technicznym kilku innych pracowników Instytutu. Projekt ten pod angielska nazwą: „New Post-Socialist City: Competitive and Attractive” (akronim – ReNewTown) jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej i współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN jest partnerem wiodącym i zarządza budżetem 1,5 mln EUR przez okres trzech lat trwania projektu (1 kwietnia 2011 - 31 marca 2014). Instytut koordynuje i nadzoruje także prace prowadzone przez pozostałych partnerów projektu: 8 instytucji z pięciu krajów: Polski, Niemiec, Słowacji, Słowenii i Republiki Czeskiej.

Celem projektu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast w krajach byłego Bloku Wschodniego poprzez zmniejszanie dysproporcji i poprawę jakości życia ich mieszkańców.

Projekt ReNewTown będzie dążył do zmniejszenia różnic pomiędzy obszarami, które powstały bądź intensywnie rozwijały się w latach realnego socjalizmu (1945-1989) a pozostałymi dzielnicami danego miasta. W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 inwestycje w następujących miastach: Kraków (w dzielnicy Nowa Huta), Praga (Czechy), Velenje (Słowenia), Hnusta (Słowacja).

Szczegółowe cele projektu:

  1. stworzenie modelu rozwoju oferty kulturowej dla społeczności lokalnych;
  2. identyfikacja pomysłów (modeli) poprawy warunków i jakości przestrzeni publicznej pomiędzy blokami mieszkalnymi;
  3. stworzenie modelu rozwoju przedsiębiorczości;
  4. wypracowanie modelowych rozwiązań w celu poprawy wyglądu socjalistycznej architektury (przede wszystkim aspektów wizualnych na bardziej atrakcyjne);
  5. wypracowanie sposobów wzmocnienia poczucia tożsamości społeczności lokalnych z miejscem zamieszkania;
  6. identyfikacja pomysłów na stworzenie nowych funkcji dla budynków użyteczności publicznej.

Bezpośrednia współpraca instytucji naukowo-badawczych oraz samorządowych przy rozwiązywaniu problemów dzielnic mieszkaniowych i miast, pozwala na łączenie praktyki z teorią oraz efektywniejszą poprawę warunków życia w miastach postsocjalistycznych. Udział pracowników Instytutu w realizacji projektu ReNewTown stanowi pewnego rodzaju element „badań uczestniczących”, ale również źródło obserwacji i informacji „empirycznych” do prowadzonych od dłuższego czasu badań w Instytucie na temat: „Mechanizmy transformacji miast i obszarów metropolitalnych w Polsce i w Europie Środowej”.

Publikacje

Prace popularno-naukowe

  • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły od 2013 roku

  • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Polepszanie warunków życia w miastach Polski i Europy Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji projektu ReNewTown. - Studia Miejskie 2013, 12 - s. 35-43.

Wróć