The role and spatial effect of cultural heritage and identity

Termin: 2004-01-01 - 2006-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Piotr Korcelli

Wykonawcy: Tomasz Komornicki, Mariusz Kowalski, Jerzy Solon

Akronim: ESPON 1.3.3.
Program: ESPON
Partner wiodący: Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Wenecji, Włochy

Wróć