Assessment and Prevention of Acute Health Effects of Weather Conditions in Europe (PHEWE)

Termin: 2002-01-01 - 2005-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Magdalena Kuchcik

Akronim: PHEWE
Program: 5 Program Ramowy
Partner wiodący: Agenzia di Sanità Pubblica; Università di Firenze; The University of Birmingham

Wróć