Czynnik antropogeniczny i ekstremalne powodzie kształtujące krajobraz brzegu i przedpola Wschodnich Himalajów (etap II)

Termin: 2008-01-01 - 2013-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Leszek Starkel Subir Sarkar

Wykonawcy: Anna Bucała-Hrabia, Dominik Płoskonka, Paweł Prokop, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka

Partner zagraniczny: Instytut Geografii, Uniwersytet Północnego Bengalu w Siliguri, Indie

W ramach umowy w latach 2011-2013 koncentrowano się na temacie: Czynnik antropogeniczny i ekstremalne powodzie kształtujące brzeg i przedpole wschodnich Himalajów. Badania opierają się na obserwacjach terenowych przebiegu i skutków procesów, a także na interpretacji zdjęć satelitarnych, map topograficznych i planów katastralnych pod kątem zmian użytkowania ziemi.

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Prokop Paweł, Walanus Adam: Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.

Wróć