Biodiversity and matter circulation in forest ecosystems situated on the gradient of air pollution in Poland

Termin: 1994-01-01 - 1997-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Alicja Breymeyer

Wykonawcy: Marek Degórski, Jerzy Solon, Jacek Wolski

Instytucja zamawiająca: Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

Wróć