Modele akumulacji i zanikania martwego drewna w starodrzewiu lasów naturalnych i zagospodarowanych w Białowieży i Hiawatha National Forest (Michigan)

Termin: 1999-01-01 - 2001-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Alicja Breymeyer

Wykonawcy: Marek Degórski, Jerzy Solon, Jacek Wolski

Partner zagraniczny: Uniwersytet Techniczny Stanu Michigan, Stany Zjednoczone
Instytucja zamawiająca: II Fundusz im. Marii Curie-Skłodowskiej

Wróć