Effects of atmospheric deposition and climate change on forest ecosystems in Eastern Europe and the United States

Termin: 1993-01-01 - 1998-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Alicja Breymeyer

Wykonawcy: Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

Instytucja zamawiająca: USDA Forest Service, Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

Wróć