Wrażliwość ekosystemów borowych w lasach borealnych

Termin: 1998-01-01 - 2002-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Alicja Breymeyer

Wykonawcy: Marek Degórski, Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon

Instytucja zamawiająca: Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

Wróć