Human adaptability to regional light condition - a comparison among Japanese, Polish and Vietnamese

Termin: 2004-01-01 - 2008-12-31

Kierownik w IGiPZ PAN: Krzysztof Błażejczyk

Wykonawcy: Anna Beata Adamczyk, Jakub Szmyd

Instytucja zamawiająca: Japan Society for the Promotion of Science

Wróć