Rola człowieka w degradacji środowiska przyrodniczego w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya w neoholocenie

Termin: 2008-06-05 - 2011-06-04

Kierownik: Paweł Prokop

Wykonawcy: Roman Soja, Leszek Starkel

Numer projektu: N N306 4264 34

(projekt własny)

Wyżyna Meghalaya, położona w północno-wschodnich Indiach o klimacie monsunowym z najwyższymi opadami w skali globalnej (ok. 11 000 mm rocznie), jest obszarem na którym działalność człowieka doprowadziła do wylesienia i degradacji gleb na powierzchni tysięcy kilometrów kwadratowych.

Celem projektu jest rekonstrukcja przebiegu degradacji środowiska przyrodniczego Wyżyny Meghalaya od początku neoholocenu do współczesności. Realizacja tematu powinna pozwolić na identyfikację osadów, które genetycznie mogą być związane z działalnością człowieka na badanym terenie – rolnictwem, osadnictwem, hutnictwem metali. Szczegółowa charakterystyka cech i wieku osadów powinna umożliwić wydzielenie faz wzmożonej ingerencji człowieka w środowisko oraz określić związki przyczynowo-skutkowe między zjawiskami ekstremalnymi a czynnikami antropogenicznymi, m.in. przez porównanie ze współczesną erozją gleb.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
  • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
  • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.

Wróć